Организация и ведение приема

Организация и ведение приема

Правила приема на программы подготовки бакалавриата и специалитета 2024/2025 
Правила приема на программы подготовки бакалавриата и специалитета 2024/2025